FitCenter CN 1: 475c Cách Mạng Tháng 8, P 13, Quận 10 CN 2: - 036 955 4205 - 184 Hoà Bình, Q Tân Phú
0369. 55.42.05
facebook.com/fitcenter
twitter.com/fitcenter
youtube.com/channel/fitcenter