FitCenter CN 1: 475c Cách Mạng Tháng 8, P 13, Quận 10. CN 2: 184 Hoà Bình, Q Tân Phú
089 834 51 02
facebook.com/fitcenter
twitter.com/fitcenter
<p>https://www.youtube.com/channel/UC8POuHDAgHkRnVo3_p85rMw/videos</p>